Kortlopende annuleringsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Product: Kort­lo­pen­de an­nu­le­rings­ver­ze­ke­ring

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun je onverwachts niet op reis of moet je een reis afbreken om een verzekerde reden? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten tot maximaal de reissom die je hebt betaald. Je bent daarmee beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. Deze kortlopende verzekering gaat in vanaf het moment dat deze hebt afgesloten.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor de annuleringskosten vanaf het moment dat je deze verzekering hebt gesloten. Tijdens de reis is er dekking voor niet gebruikte reisdagen. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte, noodzakelijke, medische behandeling. Of als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot en met de 2e graad. Of als een familielid in de 3e graad overlijdt. Ook als jouw duurzame relatie of huwelijk onverwachts wordt ontbonden.

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten jouw schuld ontslagen bent.

Woning

We keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning of een nieuwbouwwoning toegewezen krijgt. Of als je thuis aanwezig moet zijn vanwege schade aan jouw woning of aan jouw bedrijf.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor jouw hele reis niet door kan gaan? Dan ben je verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen.

Keuze: Waarnemer

Je kunt een (zaak)waarnemer meeverzekeren. Dat kan de persoon zijn die jouw taken op je werk waarneemt. Of de persoon die op jouw huis of huisdier past terwijl je op reis bent. Als jouw waarnemer iets overkomt, kun je jouw reis annuleren of vroegtijdig afbreken. Je hebt dan recht op vergoeding van de annuleringskosten of de ongebruikte reisdagen.

Wat is niet verzekerd?

Als je de reis wilt annuleren om een reden die niet in de voorwaarden staat vermeld dan is dat niet verzekerd en is er geen recht op een vergoeding. De Allrisk-dekking biedt een ruimere dekking.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Reis advies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Dan is annulering van je reis namelijk niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is een gebeurtenis of situatie vóór het afsluiten van de annuleringsverzekering al bekend? Dan biedt een annuleringsverzekering geen dekking.

Maximale vergoeding

We vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de verzekerde reissom. Je verzekert meestal het gehele bedrag van de reissom. Dit verzekerd bedrag staat op je polisblad.

Wanneer keren wij niet uit?

Bij fraude, of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. Ook als je niet aan uw verplichtingen voldoet, zoals bijvoorbeeld het tijdig melden van schade.

Beperking Allrisk Annulering

Je hebt geen recht op een uitkering, als je de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat: je geen zin meer hebt, de weersomstandigheden niet goed zijn, de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is of zich een calamiteit voordoet waarvoor het Calamiteitenfonds een vergoeding biedt.

Waar ben ik gedekt?

Je bent altijd wereldwijd gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan bijvoorbeeld via de reisorganisatie waar je reis boekt of via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de laatste dag van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je reis.